Site icon Milujeme Prahu

Vstup do metra Náměstí republiky u Palladia bude osm měsíců uzavřený

Vstup do metra u Palladia. Zdroj: Wikimedia Commons

U Palladia na Náměstí Republiky se do metra nedostanete, a to od 2. ledna. Dopravní podnik Prahy (DPP) mění eskalátory v jednom vstupu ve stanici metra Náměstí Republiky na trase B.

Kromě modernizace pohyblivých schodů se bude instalovat nové osvětlení včetně podhledů ve vestibulu i podchodu. Přípravné práce začaly již na začátku listopadu, od úterý 2. ledna 2018 však dojde k uzavření vstupu do stanice ve směru od nákupního centra Palladium. Předpokládané trvání uzavírky tohoto vstupu je cca osm měsíců. Během výstavby budou moci cestující využívat druhý stávající vstup a výstup do stanice, tj. od Masarykova nádraží.

Chystaná rekonstrukce se bude týkat výměny celkem tří ramen pohyblivých schodů včetně výměny silových kabelů, rozvaděčů, systému automatizovaného řízení, modernizace slaboproudých zařízení, elektropožární signalizace a dalších technologií. Ze stavebních prací lze jmenovat především sanace průsaků v eskalátorovém tunelu, repase a výměny poškozených obkladů a dlažeb, výměny podhledových prvků s osvětlením v celém rozsahu vestibulu a podchodu. Nové eskalátory budou plně odpovídat svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energetickou náročností provozu, zvýšenou bezpečností a snížením požárního rizika.

„Postupujeme systematicky, krok po kroku pokračujeme ve výměně zastaralých pohyblivých schodů, které se ještě nacházejí v některých stanicích  metra. Komplexní plán rekonstrukce a s ním související uzavření celého vstupu umožní kromě obnovy eskalátorů vyměnit také všechny rozvaděče, kabeláž, osvětlení, ale i opravit dlažbu a obložení stěn v daném vestibulu,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

V průběhu rekonstrukce mohou cestující nadále využívat vstup do stanice Náměstí Republiky směrem od Masarykova nádraží (ve vzdálenosti přibližně 250 metrů od uzavřeného vstupu). Pro cestu od Náměstí Republiky k Masarykovu nádraží lze také využít pravidelné tramvajové linky.

Práce v podchodu u nákupního centra Palladium nebudou bránit využívání služeb stávajících obchodníků, včetně vstupu do samotného Palladia. Všechny komplikovanější zásahy budou zhotovitelé provádět ve výluce v nočních hodinách, podchod tedy zůstane během dne v provozu (s drobnými omezeními v podobě lokálních mobilních záborů). Dokončení stavby se předpokládá cca v srpnu 2018. Celkové náklady dosáhnou cca 239 mil. Kč (bez DPH). Zhotovitelem stavby je sdružení firem Metrostav a Geosan Group.

Informování cestujících

V prvních dnech omezení (vždy od 7:00 hod. do 19:00 hod.) mohou cestující u stanice metra Náměstí Republiky využít služeb informátorů v reflexních vestách, kteří budou připraveni na místě poradit nejen v češtině, ale i v angličtině. Před zahájením a v první dny uzavírky bude upozorňovat na uzavření uvedeného výstupu i hlášení ve staničním rozhlase přímo ve stanici Náměstí Republiky.

Mezi uzavřeným vstupem a výstupem na Náměstí Republiky a vestibulem u Masarykova nádraží pomohou cestujícím s nalezením vhodné cesty také informační tabule navigačního systému.

Oskar Kuptik, NašePraha

Exit mobile version