Akce v Praze

Mezi Vršovicemi a Nuslemi je nový mostek přes Botič

Jen nedaleko od školy v Přípotoční otevřela radnice desáté městské části nový mostek přes Botič. Má zjednodušit pohyb cyklistů a pomoci lidem při procházkách, či pohyb maminek s kočárky. Už nebudou muset zbytečně obcházet potok až na most s frekventovanou dopravou.

Dosud totiž zde procházející se lidé, maminky s kočárky a dokonce i cyklisté museli obcházet potok až na most na frekventované Vršovické ulici. Díky novému mostku přes Botič se lépe propojí lokality kolem ulic Ukrajinská a Přípotoční. „Lokalita kolem Botiče má velký rekreační potenciál, který se postupně snažíme naplňovat. Lávka, která vyrostla zhruba na úrovni zadní části školy, by mohla tento potenciál významným způsobem zhodnotit a posílit. Tento krok vnímáme jako jeden z mnoha v procesu zapojení potoka Botiče do městského života,“ říká radní pro dopravu desáté městské části Martin Hejl (ODS).

Radní Hejl o výstavbu lávky usiloval několik let, letos se konečně podařilo ji realizovat. A přestože na ni měla městská část vyčleněny peníze ve svém rozpočtu, nakonec ji platit nemusela. „Podařilo se nám vyjednat s TSK, že lávku zaplatí ze svého rozpočtu. Pro městskou část je to tak o to lepší zpráva: mostek máme, ale ušetřili jsme peníze na další projekty,“ říká Martin Hejl. Podle něj zájem o lokalitu potvrdili obyvatelé i v letošním ročníku hlasování projektu Moje Stopa, ve kterém uspěl návrh na vytvoření promenády podél Botiče. Městská část tak v budoucnu podpoří také úpravu okolí, se kterou počítá vítězný projekt.

Přes Vršovice časem až do Hostivaře i na kole

Mostek se snaží i svým vzhledem nenásilně vplynout do prostředí. Jeho vzhled je jednoduchý a pracuje s kontrastem abstraktní betonové desky lávky a jemného rastru ocelového zábradlí. Mostek bude sloužit také jakou součást větší cyklistické trasy v oblasti – počítá totiž s propojením komunikace směrem na nájezd na budoucí Drážní promenádu.

Vznikne tak propojení Nuslí nejen s Vršovicemi, ale výhledově také s Hostivaří. „Lávku jsme budovali proto, aby se zkrátily vzdálenosti a Praha 10 byla zase lepším místem pro život. Budou ji využívat jak pěší, tak cyklisté, kteří budou mít jednodušší přístup k dalším věcem, které jsou pro ně budované,” vysvětluje radní Ivana Cabrnochová (Strana zelených).

Zdejší lokalitu jižně od frekventované Vršovické ulice využívají lidé stejně jako rodiny s kočárky k procházkám, ale je využívám i jako cyklistická stezka. Po obou stranách potoka jsou vedeny pěší a cyklistické trasy.

Potok je v těchto místech po obou stranách lemován pásy zeleně s řadou vzrostlých stromů a jeho břehy jsou v této části obrostlé přirozeným travnatým porostem. Ulice K Botiči, která kopíruje levý břeh potoka, má díky omezenému dopravnímu zatížení IAD klidný a příjemný charakter. V oblasti na levém břehu převažuje bydlení doplněné o nejrůznější občanskou vybavenost. Na pravém břehu je méně kompaktní zástavba – zeleň a školní areál sportovního gymnázia Přípotoční.

Jan Bělohubý, NašePraha

Show More

Související články