Pražské novoty

Bude v Řepích nová modrá zóna?

Až do posledního června pořádá radnice anketu o parkování. Podle radnice vzešel impuls ze Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17, z veřejného setkání letos v březnu.

„Jsme si určitého nedostatku parkovacích míst vědomi a chceme jej prioritně a zásadně řešit. Ještě před jakýmikoliv kroky však chceme znát názor vás, občanů,“ uvedla radnice. Probíhá za pomoci Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – Ambis až do 30. 06. 2018. Budete mít možnost odpovědět na důležité dotazy, popř. sdělit své náměty a nápady, a to: formou vyplnění elektronického dotazníku na webu MČ nebo formou vyplněním anketního lístku, jež budou k dispozici na ÚMČ (Žalanského 291/12b) a v KS Průhon (Socháňova 1220/27).

Vyplněné anketní lístky vhazujte do určených boxů na uvedených místech. Dále; v období trvání ankety také bude probíhat i průzkum za pomoci tazatelů na veřejném prostranství. „Prosíme tedy o vstřícnost, každý názor je pro nás důležitý,“ žádá radnice.

Radnice napříč Prahou jsou místními lidmi vláčeny k zavádění nesystémového omezování individuální dopravy. Řešením musí být souběžné budování okruhů kolem Prahy, stavba parkovacích domů ve městě, zlepšování a rozšiřování MHD, stavba záchytných parkovišť na okrajích metropole a další souběžné pozitivní kroky.

www.nasepraha.cz

Show More

Související články