Nezařazené

Elektrospotřebiče dostanou nové energetické štítky

Od března příštího roku budou některé kategorie elektrospotřebičů označeny novými energetickými štítky. Zařazení výrobků do energetických tříd podle jejich spotřeby elektrické energie tak bude přehlednější. Energetické štítky už 25 let pomáhají evropským spotřebitelům v orientaci při výběru úspornějších elektrospotřebičů.

Týká se to zejména spotřebičů v domácnostech. Od 1. března 2021 budou novým štítkem označeny chladničky a mrazničky, pračky a kombinované pračky se sušičkami, myčky nádobí, televizory, monitory a elektronické displeje. 

Od 1. září 2021 se nové štítky objeví na světelných zdrojích. U ostatních skupin výrobků, jako jsou například bubnové sušičky, trouby, kotle a klimatizace, se současně používaný štítek nemění a k přechodu na nový štítek dojde až v následujících letech.

Nově štítek obsahuje jednotnou škálu energetických tříd od A do G pro všechny typy a modely v daných skupinách výrobků. Zmizí tedy označení s jedním až třemi „+“ přidávané k třídě A. 

Rychlé informace díky QR kódu

Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něho bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku. 

„Převážná část výrobků obsazuje ve stávajícím schématu energetických tříd, A+++ – D, ty nejúspornější, tj. především třídy A+++, A++. Často se k tomu dodávají marketingově i další informace o procentuální úspoře energie oproti dané třídě. Takováto označení určitě k přehlednosti energetických tříd nepřispívají. Nově definované třídy jednoznačně pomohou k větší přehlednosti a orientaci spotřebitelů. Navíc budou dále výrazně motivovat výrobce k dalšímu vývoji,“ říká Radek Hacaperka, generální ředitel sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ.

„Při uvedení nových štítků nebude ze začátku na trhu žádný produkt v nejvyšší třídě A. Ale nebude to znamenat, že by se zhoršila energetická účinnost výrobků. Dnešní nejúčinnější výrobky ze třídy A+++ budou sice nově zařazeny do nižší třídy (B až D), ale pouze aby byl umožněn další vývoj účinnějších výrobků a jejich inovace, které tak budou následně kategorizovány do třídy A,“ uvádí Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu a obchodu.

Proces bude mít několik fází

Celý proces přechodu na nové štítky bude mít několik fází. Nejprve, od 1. listopadu letošního roku budou výrobci do balení výrobku přikládat jak současný štítek, platný do 28. února 2021, tak nový platný od 1. března 2021, a to z důvodu snadnějšího přeštítkování na prodejnách. Následně, od 1. března 2021 bude u výše vyjmenovaných výrobků uvedených na trh EU dodáván v balení pouze štítek nový.

Další fází bude samotné přeštítkování výrobků v kamenných a internetových obchodech. Na to je legislativně vyhrazeno 14 pracovních dnů, od 1. března 2021 do 18. března 2021. Během této doby musí obchodníci v prodejnách a na internetových obchodech nahradit staré štítky novými, přičemž výrobek smí být v tomto přechodném období označen pouze jedním typem štítku, buď ještě starým nebo již novým štítkem.

„I s ohledem na současnou obtížnou situaci napříč nejen Evropou bude Státní energetická inspekce (SEI) jako dozorový orgán proces přeštítkování hlavně monitorovat a podílet se na co nejširší osvětě dotčených skupin. Zároveň však nelze z pohledu kontrolní činnosti zcela ignorovat jasně stanovený časový harmonogram. Prioritou je, aby došlo k rychlé výměně štítků, a tím se nové štítky dostaly co nejrychleji do povědomí spotřebitelů a celý systém štítkování byl zase plně funkční a přehledný,“ dodal ústřední ředitel SEI Pavel Gebauer.

„Technologický vývoj přináší spotřebitelům v nových výrobcích nejen nové funkce či služby, ale také umožňuje postupné snižování energetické náročnosti. Nové energetické štítky reflektují tento vývoj a zjednodušená škála energetických tříd spolu s upravenými piktogramy přinesou spotřebiteli přehledné informace o příslušné energetické třídě, spotřebě energie a základních parametrech výrobku. V kategorii zobrazovací elektroniky bude nově energetický štítek dodáván také k monitorům a displejům,“ říká Michal Mazal, předseda představenstva Asociace spotřební elektroniky.

„Energetické štítky jsou přehledným a transparentním nástrojem na srovnávání energetické náročnosti stále rostoucí skupiny produktů. Nové štítky spotřebitelům pomohou ještě přehledněji srovnat jednotlivé modely a vybrat si ty provozně nejúspornější. Na přechodné období pro spotřebitele, prodejce a výrobce připravujeme řadu informačních výstupů s cílem napomoct snadnému přechodu na nové štítky,“ říká Juraj Krivošík, ředitel SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Bližší informace o novém energetickém štítkování: www.label2020.cz

Show More

Související články