Akce v Praze

Koupání v Praze? Před návstěvou zkontrolujte kvalitu

Právě v těchto dnech začíná koupací sezona. První vlnu veder budou následovat další, takže Pražané už teď touží po ochlazení ve vodě. Průběžné informace o stavu pražských koupališť najdete pravidelně v období cca 30. května – 1. září internetových stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.

Mimo zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) se hygienici řídí vyhláškou, která stanovuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (vyhláška č. 238/2011 Sb.). Samotná četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení po dobu koupací sezóny je stanovena Monitorovacím kalendářem pro koupací sezónu 2018.

„Ten je pro provozovatele přírodních koupališť závazný,“ říká Jarolímek s tím, že v Praze bude hygiena dozorovat celkem 5 pražských přírodních koupališť. „Je to koupaliště Lhotka, Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař,“ upřesňuje Jarolímek. HSHMP v metropoli sleduje ještě další lokality, které již však nemají charakter koupališť přírodních. Jde o koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín a betonovou nádrž Divoká Šárka.

HSHMP výsledky rozborů vod ke koupání prováděných provozovateli průběžně sleduje a vyhodnocuje. Nad rámec těchto kontrol je formou supervize, v souladu se zákonem, prováděn vlastní státní zdravotní dozor, spojený s odběry vzorků, zajišťovaný přímo HSHMP.

První orientační výsledky sezóny 2018

První orientační kontroly spojené s odběry vzorků v letošním roce proběhly na vybraných pražských koupalištích v týdnu od 14. května. Prozatím nejlepší výsledky s ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání) mají rybník Motol a koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín. Koupaliště Džbán je hodnoceno ukazatelem 2 (zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody), kdy jde konkrétně o sníženou průhlednost vody. V případě přírodního koupaliště Hostivař byly výsledky hodnoceny ukazatelem 3 (zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince).

Z odebraných vzorků zde vyšlo překročení I. stupně v ukazateli sinice a III. stupně v ukazateli chlorofyl-a. Důsledkem toho došlo i ke snížení průhlednosti pod jeden metr, což může ztížit například záchranu tonoucího. Z hlediska zhoršené kvality vody tak hygienická stanice upozornila veřejnost na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u citlivých jedinců, dětí, těhotných žen. „Pro jistotu zde na Hostivaři po každém koupání v přírodním koupališti doporučujeme důkladné osprchování pitnou vodou,“ uzavírá Jarolímek.

www.nasepraha.cz

Show More

Související články