Blogy a názory

Doprava v Praze je propojená? S klapkami na očích to nevidíte

O tristním stavu dopravy v Praze se již celá desetiletí mluví, ale jedna z hlavních příčin neutěšeného stavu se neřeší. Nenahlíží se na ni jako na jeden celek a neřeší ji lidé, kteří problematiku dobře znají.

Pražská doprava se skládá z několika druhů, které jsou ale považovány za samostatné kapitoly, kterými se zabývají uzavřené pracovní týmy. Týmy zřizují různé skupiny politického vedení Hlavního města Prahy. A týmy i skupiny mají zřejmě klapky na očích. Vidí jen to své.

Takový přístup je naprosto nekoncepční. Nelze se odděleně zabývat dopravou dynamickou, dopravou v klidu, dopravou veřejnou a dalšími druhy dopravy. Doprava je jeden celek – dynamický systém, proměnný v čase, s celou řadou veličin a faktorů, které ji ovlivňují.

Místo 18 tisíc parkovacích míst jen tři tisícovky

Markantním příkladem chybného přístupu je řešení parkovacích míst v Praze pro režim dopravy v klidu na parkovištích P+R (Park + Ride – tedy, zaparkuj a jeď městskou dopravou).

Dnes jich jsou v Praze k dispozici 4000, přičemž koncepce z roku 2000 plánovala 18 000 parkovacích míst. Koordinátor automobilové dopravy v Praze, společnost TSK, v plánování vůbec nezohlednil faktory, které potřeby parkovacích kapacit ovlivňují. Nesledoval interakce jednotlivých typů dopravy a vzájemně je nekoordinoval. Projektuje se léta, ale smysluplná stavba je v dohledu snad jediná.

Stavme záchytná parkoviště

Podívejme se například na vytížení příměstských spojů. Strmý nárůst jejich obsazenosti je jasným signálem, že není nutné navyšovat kapacity parkovišť P+R na území Prahy, ale že je potřeba budovat záchytná parkoviště ve městech a obcích, která jsou definována jako nástupní, či přestupní uzly do Prahy.

Naštěstí již předchozí vedení města zařadilo do integrované dopravy HMP aglomerace Středočeského a Ústeckého kraje. Dnes přijíždí do Prahy za prací 135 tisíc lidí. Z toho asi 55000 vlaky a autobusy.  Abychom motivovali další, kteří stále jezdí do Prahy auty, musíme jim vytvořit podmínky pro pohodlné cestování.

V širším pojetí to představuje investice do infrastruktury autobusových a vlakových nádraží. Aby byla moderní, s dostatečnou kapacitou zmiňovaných P+R parkovišť, a aby ne ně navazovaly další spoje do okrajových lokalit regionů. To je jedna z cest, jak můžeme zlepšit mobilitu v Praze.

Podpořme nová parkoviště na sídlištích

Nové vedení města, které vznikne v podzimních volbách, se musí vyvarovat špatných rozhodnutí a mělo by napravit chyby jejich předchůdců. Například podpořit výstavbu kapacitních parkovacích objektů v pražských sídlištích.

Zrušit omezení objektového parkování ekologicky šetrných vozů poháněných plynem. Doplnit informační a navigační systémy, aby se stoprocentně využívaly městem nákladně postavené garáže . A mnoho dalších opatření.

Zlepšit dopravní situaci v Praze si vyžádá hodně práce a investic. Ale dobře naplánované a koordinované, a poté realizované kroky by ji rozhodně neměly zhoršit.

Ondřej Myška, dopravní expert

Show More

Související články